Prihlásenie     Registrácia

Historicko-technické kontroly vozidiel - HTK

Žiadosť o HTK

Príjem žiadostí o HTK na jarné termíny bol ukončený 28.2.2020.  V súčasnej dobe prebieha administrácia žiadostí a príprava dokladov na vykonanie kontrol. V prípade žiadosti ... Viac ›››

Termíny HTK v roku 2020

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O HTK Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii v SR sú plánované jarné termíny HTK presunuté.  ... Viac ›››

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Tu uvádzame súčasne platný postup žiadateľa o HTK pri podaní žiadosti prostredníctvom elektronického formulára platný od 1.7.2019.  Celý postup je dolu na stiahnutie. ... Viac ›››

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019 Viac ›››

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor. ... Viac ›››

Výsledky HTK v roku 2019

Tu prinášame výsledky HTK za rok 2019 Viac ›››

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Viac ›››

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Viac ›››

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Viac ›››

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Viac ›››
Strana: 1 2
Strana 1 z 2