Prihlásenie     Registrácia

Historicko-technické kontroly vozidiel - HTK

Termíny HTK v roku 2020

Tu prinášame prehľad termínov HTK Viac ›››

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Pre bezproblémové vybavenie žiadosti od jej podania až po vykonanie HTK je n ... Viac ›››

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Tu uvádzame súčasne platný postup žiadateľa o HTK pri podaní žiadosti prostredníctvom elektronického formulára platný od 1.7.2019.  Celý postup je dolu na stiahnutie. ... Viac ›››

CENNÍK poplatkov za výkony Historicko-technickej komisie

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019 Viac ›››

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor. ... Viac ›››

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Viac ›››

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Viac ›››

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Viac ›››

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Viac ›››

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla. Viac ›››