Prihlásenie     Registrácia

HTK - Historicko-technické kontroly vozidiel

Termíny HTK v roku 2020

Tu uvádzame riadne termíny a miesta jarných HTK v roku 2020.  Viac ›››

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár elektronickej žiadosti o HTK pre rok 2020 je možné vyplniť na administračnom port ... Viac ›››

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

Súčasne platný postup žiadateľa o HTK pri podaní žiadosti prostredníctvom elektronického formulára platný od 1.7.2019. Viac ›››

Cenník poplatkov za HTK

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.7.2019 Viac ›››

Zápis z HTK - informatívny vzor

Každý žiadateľ ktorý so svojim vozidlom absolvuje historicko-technickú kontrolu má nárok na vydanie zápisu z HTK. Tu prinášame jeho informatívny vzor. ... Viac ›››

Výsledky HTK v roku 2019

Tu prinášame čiastkové výsledky HTK za rok 2019 Viac ›››

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Viac ›››

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Viac ›››

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Viac ›››

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Viac ›››
Strana: 1 2
Strana 1 z 2