Prihlásenie     Registrácia

Kontakt a číslo účtu


Združenie zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky
Šancová 1/A
811 05 Bratislava


IČO: 00681202
Číslo účtu: 2667455029/1100
IBAN: SK96 1100 0000 0026 6745 5029

e-mail:
radazzhv@gmail.com
web: www.zzhvsr.sk