Prihlásenie     Registrácia

Prevádzka a evidencia historických vozidiel

Cenník výkonov

Cenník výkonov Historicko-technickej komisie súvisiacich s evidenciou HV je súčasťou Cenníka zverejneného v časti Historicko-technické kontroly vozidiel - HTK. Viac ›››

Podmienky vydávania preukazu HV

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - štátny dopravný úrad, schválilo podmienky vydávania preukazu historického vozidla. Tu prinášame ich úplné znenie. Viac ›››

Postup pri zistení zneužitia PHV a ZEČ

ZZHV SR dostáva nielen od veteránistov, ale aj od širšej verejnosti viacero upozornení na pravdepodobné porušovanie pravidiel pri prevádzke historických vozidiel so žiadosťou o zjednanie nápravy.   ... Viac ›››

Žiadosť o duplikát preukazu HV

V prípade straty preukazu HV je možné požiadať o vydanie jeho duplikátu. Tu prinášame vzor žiadosti. Viac ›››

Pridelenie evidenčných čísel pre historické vozidlá

 Pôvodne bolo možné historickému vozidlu prideliť  len tabuľky s evidenčným číslom v základnom rozmere  24 x 15 cm. Tu sa dozviete, ako je to v súčasnosti. Viac ›››

Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách

Aktuálne informácie o tejto problematike nájdete v prílohe na stiahnutie. Viac ›››

Historické vozidlá na diaľnici

Aktuálnu informáciu na túto tému nájdete tu: Viac ›››

Zmena vlastníka historického vozidla

Ako postupovať Viac ›››

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Tu nájdete žiadosť a postup pri trvalom vyradení vozidla z evidencie PZ SR. Viac ›››